Milla Uusi-Pietilä   |   29.03.2022

Yritysvastuu on puiden istuttamista ja rahan lahjoittamista − mutta myös paljon muuta ‎

Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan yritysvastuusta? Yhdelle se merkitsee ympäristönsuojelua tai puiden istuttamista ja toiselle vapaaehtoistyötä tai lahjoituksia hyväntekeväisyyskohteisiin. Ja kyllä, yritysvastuu kattaa kaiken tämän ‒ mutta myös paljon muuta.

Yritysvastuu tarkoittaa myös periaatteita, poliitikkoja ja prosesseja, joilla esimerkiksi ehkäistään korruptiota, varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen toimitusketjussa sekä edistetään työntekijöiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Käsitteen laaja-alaisuuden takia on tärkeää määritellä, mitä se merkitsee juuri meidän organisaatiossamme ja mitkä ovat juuri meille olennaisia kysymyksiä ‒ mitkä ovat ne asiat, joihin juuri meidän toiminnallamme on eniten vaikutusta. Ilman tarkkaa määrittelyä yritysvastuuta on mahdoton johtaa ja kehittää tavoitteellisesti.

Mitä olemme saaneet aikaan ja mitä tavoittelemme seuraavaksi?

Fujitsun tilikausi päättyy maaliskuun lopussa. On siis hyvä hetki summata mennyttä vuotta ja katsoa, miten olemme edistyneet yritysvastuun eri alueilla. Periaatteet, prosessit ja politiikat muodostavat yritysvastuun kivijalan, mutta lopulta konkreettiset teot ovat vastuullisuuden todellinen mittari.

Ympäristö

Mitä teimme? Vähensimme toiminnastamme syntyviä päästöjä ja saavutimme hiilineutraaliuden suorien päästöjen osalta (scope 1 ja 2; ks. GHG Protocol). Emme istuttaneet itse puita mutta tuimme metsityshanketta Etiopiassa. Kehitimme laskurin arvioidaksemme asiakkaille toimittamiemme palveluiden hiilijalanjälkeä.

Mitä seuraavaksi? Aiomme kartoittaa entistä tarkemmin arvoketjussa syntyviä päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia kuten vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Laadimme tiekartan ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Yhteisö

Mitä teimme? Kannustimme käyttämään yhden työpäivän vuodessa vapaaehtoistyöhön. Fujitsulaiset muun muassa siivosivat rantoja Itämeri-päivänä yhdessä Ruotsin- ja Viron-kollegoiden kanssa sekä luovuttivat ennätysmäärän verta. Keräsimme myös rahaa SPR:n hätäapurahastoon.

Mitä seuraavaksi? Jokainen fujitsulainen voi tehdä viisi työpäivää vapaaehtoistyötä seuraavien kolmen kuukauden aikana niiden auttamiseksi, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotaa Ukrainassa. Jatkamme myös yhteistyötä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiksi.

Monimuotoinen ja osallistava työyhteisö

Mitä teimme? Vaikutimme aktiivisesti ict-alan monimuotoisuusverkostoissa ja järjestimme työpajoja entistä inklusiivisemman työkulttuurin kehittämiseksi Fujitsussa. Onnistuimme hienoisesti nostamaan naisten osuutta työnhakijoissa ja saimme myös ensimmäistä kertaa naisen Fujitsu Finlandin toimitusjohtajaksi.

Mitä seuraavaksi? Kiinnitämme entistä enemmän huomiota siihen, että olemme hyvä työpaikka mahdollisimman monimuotoiselle joukolle fujitsulaisia. Lanseeraamme sisäisen naisverkoston ja tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua reverse mentoring -ohjelmaan, jossa mentorikseen saa esimerkiksi eri sukupuolta, ikäryhmää tai kulttuurista taustaa edustavan kollegan.

Hyvinvointi

Mitä teimme? Koronapandemian jatkuessa tarjosimme henkilöstölle uusia virtuaalisia hyvinvointipalveluja sekä liikkumiseen kannustavia etuja kuten työsuhdepyörän. Otimme käyttöön Work Your Way -mallin, joka auttaa jokaista löytämään itselle sopivimman tavan tehdä töitä ”uudessa normaalissa”.

Mitä seuraavaksi? Jatkamme työtä fujitsulaisten henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Otamme esimerkiksi pilottikäyttöön mielen hyvinvointia tukevan Auntie-palvelun, joka tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua erilaisiin arjen haasteisiin.

Vastuulliset toimintatavat

Mitä teimme? Asetimme ympäristötavoitteita keskeisten toimittajiemme kanssa, päivitimme väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettua whistleblowing-kanavaa vastaamaan EU-direktiivin vaatimuksia ja otimme käyttöön kaikille työntekijöille pakollisen ihmisoikeuskoulutuksen. Jokaisen fujitsulaisen tulee lisäksi suorittaa vuosittain tietoturvallisuuteen, työturvallisuuteen sekä eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan liittyvät koulutukset.

Mitä seuraavaksi? Vahvistamme edelleen hankintaketjumme vastuullisuutta sekä kiertotaloutta laiteliiketoiminnassamme. Tavoitteemme on olla paras ja ympäristön kannalta kestävin kumppani laitteiden elinkaarenhallintapalveluissa.

Uusia tuulia vastuullisuuden johtamiseen ja kehittämiseen

Uusi tilikausi tuo uusia tuulia vastuullisuustyömme johtamiseen. Siirrymme noudattamaan Fujitsun globaalia Responsible Business -ohjelmaa, joka jakaa olennaiset vastuullisuuskysymykset seitsemään osa-alueeseen: ympäristö, yhteisö, ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja osallistava työkulttuuri, henkilöstön hyvinvointi, työterveys ja -turvallisuus, toimitusketju, sekä eettinen ja lainmukainen toiminta.

Toinen merkittävä uudistus on, että vastuullisuusjohtaja nousee meillä ensimmäistä kertaa johtoryhmään. Tämä on paitsi hieno kehittymismahdollisuus itselleni, myös osoitus siitä, että vastuullisuus on tärkeä ja liiketoiminnan kannalta kriittinen asia. Menestyvässä yrityksessä koko liiketoimintaa tulee tarkastella kestävän kehityksen linssien läpi: miten palvelumme edistävät asiakkaittemme kestävän kehityksen tavoitteita ja miten voimme yhdessä hyödyntää digitaalisia teknologioita maailman kestävyysongelmien ratkaisemiseksi.

Sidosryhmämme − asiakkaamme, kumppanimme ja työntekijämme − odottavat, että parannamme jatkuvasti toimintamme vastuullisuutta ja tarjoamme ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi, oli kyse sitten ympäristön tai ihmisten hyvinvoinnista. Haluamme vastata näihin odotuksiin ja mieluiten myös ylittää ne.

Milla Uusi-Pietilä

Sustainability & Communications Director

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux