01.02.2022

Tarkkaileminen ja varjostaminen tuovat työnteon kipupisteet päivänvaloon

Yhteiskehittäminen eli co-creation tarkoittaa työpajakokemusta, jossa eri taustoilta tulevat ihmiset pohtivat ongelmia ja ratkaisuja yhdessä. Työhön liittyy esimerkiksi näkökulman vaihtoa tukevia persoonia, innovatiivisia prototyyppejä ja mahtavia ryhmäesityksiä. Tämä on kuitenkin vasta pintapuolinen kuvaus itse toiminnasta. Mitä muuta yhteiskehittäminen merkitsee?

Lyhyesti sanottuna yhteiskehittäminen on palvelu- tai tuotekehityksen prosessi, jossa käyttäjä (tai asiakas) on kaiken keskellä.

Vaikka työpaja tarjoaa hienon mahdollisuuden koota yhteen painavia näkemyksiä, joskus on vaikea löytää edes kaikille osallistujille sopivaa aikaa. Jotkut eivät tykkää työpajoista, ja sekin on ihan ok. Joskus pelkkä työpaja-sana kuulostaa pelottavalta, jopa musertavalta. Eli kysymys kuuluu: millä muilla tavoilla yhteiskehittäminen onnistuu?

Yhteiskehittämisen pääperiaate on koota joukko ihmisiä yhteisen asian äärelle. Ja jos ihmiset eivät pääse mukaan yhteiskehittämiseen, yhteiskehittämisen täytyy tulla ihmisten luo.

Keskustelu varmistaa havainnot

Oma lempimenetelmäni on tarkkaileminen: sen avulla saan tietoa ja ymmärrän, miten palvelua tai tuotetta käytetään. Samalla voin keskustella asiakkaiden kanssa havainnoistani. Keskustelu on näet tärkeä osa havaintojen varmistamista. Tarkkailu on kenties yksi helpoimmista metodeista.

Tarkkailuvuoroja voi jakaa sekä eri päiville että hajauttaa fyysisesti eri paikkoihin eli ne mahtuvat hyvin myös tukkoisiin kalentereihin. Voit myös saada luvan toimia asiakkaasi varjona työpäivän ajan. Tätä sanotaan varjostamiseksi (shadowing). Vaikka tällä tavalla opit ymmärtämään kerrallaan vain yhden asiakkaan näkökulmaa, hahmotat helposti tämän työn olennaiset asiat sekä miten sinun edustamasi liiketoiminta liittyy hänen työpäiväänsä.

Tarkkailun ohessa tai sen vaihtoehtona voit myös haastatella vaikkapa loppukäyttäjiä. Eli: Mikä on hyvin tai huonosti tällä hetkellä palvelussanne? Mitkä ovat pahimpia kipupisteitä? Mitä asiakkaan asiakkaat kaipaavat? Miten me voisimme auttaa?

Haastatellut voivat olla yhtä hauskoja kuin työpajakin: ota mukaasi kuvia, värejä, tunteita ja mitä tahansa, joka voi auttaa haastateltavaa ilmaisemaan ajatuksiaan. Erityisen tärkeää on huolehtia, että haastattelut ovat aitoja ja intensiivisiä keskusteluja eivätkä mekaanisia kysymys ja vastaus -sessioita.

Parhaat työkalut digimatkalle

Maailmassa on vielä monia muitakin metodeja, joita voi käyttää yhteiskehittämisessä. Myös kvantitatiiviset menetelmät voivat toimia yhteiskehittämisprosessissa, mutta ehkä tehokkaimpia ne ovat juuri ennen päätösten tekemistä. Ja riippumatta metodista kannattaa aina miettiä, mitkä keinot sopivat parhaiten omiin tarpeisiin − ja voit myös yhdistää eri metodeja.

Yhteiskehittämisen voima tulee käyttäytymisen havainnoinnista, ihmisten kuuntelemisesta ja yhteisestä vuorovaikutuksesta. Toteutuipa yhteiskehittäminen työpajassa tai ei, Fujitsu tarjoaa aina parhaat työkalut ja eväät digimatkalle.