Marko Viuhko   |   23.11.2021

Systeemiäly − avain työelämässä onnistumiseen

Olen ollut viime aikoina innostunut systeemiälystä. Törmäsin käsitteeseen filosofi Esa Saarisen Aalto-yliopiston Filosofia ja systeemiajattelu 2021 -luentosarjassa.

Esa Saarisen mukaan systeemiälyssä on kyse pyrkimyksestä löytää keinoja ymmärtää, jäsentää ja parantaa meidän ihmisolentojen tapoja toimia sekä onnistua kokonaisuuksissa älykkäästi. Systeemiälyajattelu eroaa systeemiajattelusta muun muassa siten, että systeemiälyajattelussa ihminen itse toimii ja elää systeemin sisällä.

Käsite systeemi tarkoittaa toiminnallista, osista koostuvaa kokonaisuutta. Systeemi voi olla alkeishiukkanen, kone tai tietoverkko mutta systeemiälyn yhteydessä sana viittaa organisaatioon, kuten perheeseen, työorganisaatioon tai vaikkapa projektiryhmään.

Miksi intoilen systeemiälystä? Asialla on yhteys Vamos-ammattikirjastotoimintaan ja siihen, mitä kerron työelämästä urapolkuja etsiville nuorille.

Itselläni on takana yli kymmenen vuoden ura projektipäällikkönä. Korkeakouluopintojen lisäksi työn tekemistä ovat edesauttaneet ammatilliset erityisopinnot. Olen suorittanut työn ohella projektinhallintakursseja, mutta en oikeastaan saa puristettua niistä uutta irti. Olenkin suunnannut huomiotani systeemiälyvahvuuksien kehittämiseen, koska uskon, että juuri systeemiälykäs toiminta voi parantaa (työ)elämää. Haluan jakaa tämän oivalluksen Vamos-nuorten kanssa.

Mistä tiedän, mitä systeemiälyvahvuuksia on olemassa ja mitä niistä voisi kehittää? Systeemiälyn itsearviointia varten on laadittu lomake, johon vastaamalla saa arvion siitä, mitkä systeemiälyn osa-alueet ovat jo erityisen hyvin hallussa ja millä osa-alueilla voisi olla eniten mahdollisuuksia kehittyä. Kyselyn tekeminen kestää viisi minuuttia ja vastata voi nimettömänä. Kannattaa käydä kurkkaamassa!

Marko Viuhko

Project Manager

Markoviuhko