Milla Uusi-Pietilä   |   08.06.2021

Kädenjälki ja viisi muuta teknologia-alan vastuullisuustrendiä, joita kannattaa seurata

Yritysvastuuseen liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Sidosryhmien odotukset lisääntyvät, oli kyse sitten asiakkaista, työnhakijoista tai sijoittajista. Hollannissa oikeus määräsi äskettäin globaalin energiayhtiön leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään, ja G7-maat päättivät rajoittaa suuryritysten verosuunnittelua yhdenmukaistamalla yhteisöverotusta.

Mitä ovat juuri teknologia-alan kannalta olennaiset vastuullisuustrendit? Olen miettinyt asiaa osallistuessani hankkeisiin, joissa on etsitty suuntaa alan vastuullisuustyölle.

Fujitsu Finlandissa olemme laatineet viiden vuoden tiekartan vastuullisuustyön integroimiseksi liiketoimintaan, ja lisäksi olen ollut työstämässä Teknologiateollisuuden uusia vastuullisuuslinjauksia. Nostan esiin kuusi yritysvastuuseen liittyvää ilmiötä, joita kannattaa seurata teknologia-alalla:

 1. Kädenjälki. Paljon puhutaan ict-laitteiden ja ratkaisujen jalanjäljestä eli negatiivisesta vaikutuksesta ympäristöön. Yhtä tärkeää kuin jalanjäljen pienentäminen on kuitenkin kädenjäljen maksimoiminen eli mahdollisimman suuren lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja yhteiskunnalle. Energiatehokkaat ict-laitteet ja -ratkaisut voivat auttaa vähentämään päästöjä monella toimialalla liikenteestä raskaaseen teollisuuteen. Älykäs teknologia voi myös auttaa löytämään täysin uusia keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lue lisää siitä, miten Fujitsu auttaa oululaista teknologiayritystä vähentämään päästöjä maailman suurkaupungeissa.
  .
 2. Hiilineutraalius. Yritykset julkaisevat kilvan kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita eli kertovat, mihin mennessä aikovat poistaa ilmakehästä yhtä paljon hiilidioksidia kuin tuottavat sitä. Hiilineutraalius ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tai yhteismitallinen käsite. Esimerkiksi Fujitsu Finland on suorien päästöjen osalta hiilineutraali jo vuonna 2021 − mutta suurin osa päästöistämme on epäsuoria päästöjä, joiden vähentämisessä olemme vasta alussa. Hiilineutraalius onkin hyvä tavoite, ei lopullinen päämäärä. Lue lisää aiheesta kollegani Pilvin mainiosta blogista.
  .
 3. Arvoketjut. Globaaleihin toimitusketjuihin liittyvät ongelmat pakkotyöstä raaka-ainetuotannon ympäristövaikutuksiin nousevat yhä useammin julkiseen keskusteluun. Myös teknologiayritysten odotetaan ulottavan vastuunsa koko arvoketjuun lukuisista raaka-aine-, komponentti- ja palveluntoimittajista lopputuotteen käyttöön asti. Toisaalta teknologia voi tarjota uusia ratkaisuja tuotteiden alkuperän jäljittämiseen ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden lisäämiseen. Lue, miten lohkoketjuteknologia on mullistanut kansainvälisen riisikaupan.
  .
 4. Teknologian eettisyys. Maailma digitalisoituu vauhdilla ja muuttuu yhä datavetoisemmaksi. Monet päivittäin hyödyntämämme palvelut perustuvat älyteknologiaan sekä meitä koskevan datan keräämiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Algoritmit ohjaavat sitä, mitä uutisia luemme, mitä tuotteita ostamme ja ketä deittailemme. Joissakin maissa teknologiaa käytetään myös kansalaisten yhä tiukempaan valvomiseen ja ihmisoikeuksien rajoittamiseen. Teknologiayrityksissä tarvitaan entistä enemmän eettistä pohdintaa ohjaamaan teknologian ja datan vastuullista käyttöä. Lue UNICEFin hankkeesta, jossa Fujitsu on mukana laatimassa ohjeistusta lasten oikeuksien kunnioittamiselle tekoälyn hyödyntämisessä.
  .
 5. Monimuotoisuus. Kysymys sukupuolten tasa-arvosta korostuu miesvaltaisella teknologia-alalla. Viimeistään Black lives matter -kampanja teki kuitenkin selväksi, että yrityksiltä kaivataan kannanottoja myös laajemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin. Eikä riitä, että yritys sitoutuu syrjimättömyyteen sukupuolen tai ihonvärin tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Tarvitaan myös konkreettisia tekoja monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työyhteisössä, kuten positiivista diskriminointia rekrytoinnissa tai perusteettomien palkkaerojen tasaamista.
  .
 6. Lainsäädäntö. Yritysvastuuseen liittyvä sääntely tulee lähivuosina kasvamaan sekä Suomessa että EU:ssa. Tulevaisuudessa yritysten tulee yhä useammin varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen, ympäristönsuojelu ja hyvä hallinto koko tuotanto- ja arvoketjussa. Uusia velvoitteita tulee kaiken kokoisille yrityksille toimialaan katsomatta. Niiden toteuttaminen vaatii yrityksiltä lisää osaamista ja resursseja. Hyvä kysymys on, vievätkö valvonta- ja raportointivelvollisuudet liikaa aikaa varsinaiselta vastuullisuustyöltä ja asioiden kehittämiseltä, ja pitäisikö sääntelyn sijaan luottaa siihen, että markkinoiden vaatimukset ohjaavat yrityksiä joka tapauksessa toimimaan vastuullisemmin.

Ict-alalla on erityisen tärkeää panostaa vastuullisuuden kehittämiseen. Vastuullisuus tuo alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja teknologiaratkaisuilla on valtava potentiaali ratkoa kestävän kehityksen haasteita. Potentiaalin hyödyntäminen vaatii kuitenkin sitä, että ihmiset luottavat teknologiaan ja sitä kehittäviin yrityksiin. Toimimalla vastuullisesti vahvistamme luottamusta, turvaamme menestyvän liiketoiminnan edellytykset ja luomme lopulta arvoa, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Yritysvastuuraportti 2021, Fujitsu Finland

Responsible Business Report 2021, Fujitsu Finland

Milla Uusi-Pietilä

Sustainability & Communications Director