Milla Uusi-Pietilä   |   02.03.2021

Miten voimme rakentaa naismyönteistä työkulttuuria?

Naistenpäivän kynnyksellä muistelen oman työurani alkua vuosikymmen sitten. Työelämässä ei ollut helppoa pienen lapsen yh-äitinä: etätöitä ei tunnettu, perhevapaiden pitämiseen ei juuri kannustettu, eikä lapsia kannattanut oikeastaan edes mainita − ei ainakaan, jos halusi edetä urallaan. Diversiteetistä ei puhuttu, eikä #metoo ollut vielä ravistellut yleistä käsitystä sopivasta työkäyttäytymisestä.

Väitän, että suomalainen työelämä on kymmenessä vuodessa muuttunut huomattavasti, ja nimenomaan naismyönteisemmäksi. Lisäksi väitän, että miesvaltainen it-ala on ollut tässä usein edelläkävijänä. Alan yritykset ovat ensimmäisten joukossa omaksuneet laajasti etätyön, kannustaneet isiä perhevapaiden käyttöön ja alkaneet puhua monimuotoisuuden tuomasta lisäarvosta liiketoiminnalle. Toki kehitettävää löytyy edelleen.

Naisia kaivataan lisää it-alan johtotehtäviin

Fujitsu toteutti syksyllä 2020 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn henkilöstölleen Suomessa. Tulokset osoittivat, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koetaan toteutuvan pääsääntöisesti hyvin, ja naisilla ja miehillä nähdään olevan yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja edetä urallaan. Toisaalta vastaajat kiinnittivät huomiota siihen, että naiset ovat vähemmistönä sekä yrityksen johdossa että henkilöstössä.

Fujitsun koko henkilöstöstä 23 prosenttia on naisia, mikä on lähellä it-alan keskiarvoa. Johtotehtävissä työskentelevistä naisia on 25 prosenttia ja johtoryhmän jäsenistä 31 prosenttia. Yleensä naisten osuus tekniikan alan johtotehtävissä kuitenkin vähenee, mitä ylemmäksi hierarkiassa mennään: Tekniikan Akateemisten tutkimuksen (2018) mukaan keskijohdossa naisia on keskimäärin viidennes mutta ylimmässä johdossa enää joka kymmenes.

Tuhannen taalan kysymys on, miten it-yrityksissä voitaisiin rakentaa entistä naismyönteisempää työkulttuuria, joka kannustaisi naisia hakeutumaan alalle. Kyse on tosiaan taaloista − tai euroista − sillä suomalainen it-ala tarvitsee lisää osaajia ja entistä monipuolisempia näkökulmia pärjätäkseen globaalissa kilpailussa.

Fujitsu rakentaa tasa-arvoista työkulttuuria

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on nostettu Fujitsussa strategisiksi tavoitteiksi. Käytännössä edistämme näitä tavoitteita esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Tuemme työn ja perheen yhteensovittamista kannustamalla sekä naisia että miehiä pitämään perhevapaita ja hyödyntämään erilaisia työajan järjestelyjä kuten osa-aikaisuutta tai etätyömahdollisuutta. Fujitsulla on työehtosopimusta laajempi paikallinen sopimus isyysvapaan ja adoptiovapaan palkallisuudesta. Työntekijät voivat myös hyödyntää sairaan lapsen hoitopalvelua.
  .
 • Periaatteemme on, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa. Seuraamme palkkatasa-arvon toteutumista aktiivisesti. Vuonna 2019 solmimme paikallisen palkkaratkaisun, jossa kohdennettiin erillinen palkankorotuserä naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseen.
  .
 • Seuraamme naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin ja pyrimme varmistamaan, että nais- ja miesvaltaisia tehtäviä kohdellaan vaativuusarvioinnissa tasapuolisesti. Työn vaativuuden arvioinnilla varmistetaan palkkatasa-arvon toteutuminen samanarvoisissa töissä.
  .
 • Panostamme tasa-arvoiseen johtamiseen ja tarjoamme esihenkilöille koulutusta monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusasioissa. Olemme järjestäneet erityisesti naisille suunnattuja työpajoja, joissa harjoitellaan omien vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista.
  .
 • Olemme mukana erilaisissa työelämän verkostoissa kuten Women in Techissä ja Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelmassa ja pyrimme siten lisäämään naisten ja tyttöjen kiinnostusta it-alaa kohtaan. (Lue aiemmasta blogistani 5 hyvää syytä kannustaa tyttöjä hakeutumaan alalle.)

Yrityskulttuuri syntyy siitä, miten ajattelemme, toimimme ja kohtelemme toisiamme. Itse näen erityisen tärkeänä sen, minkälaisia esikuvia me naiset olemme toisillemme ja miten kannustamme toisiamme kehittymään ja pyrkimään eteenpäin − oli kyse sitten johtotehtävistä tai oman osaamisen laajentamisesta.

Naismyönteisyys hyödyttää kaikkia

Saan kiittää monia ihmisiä siitä, että olen löytänyt oman polkuni työelämässä: esihenkilöitä (usein miehiä), jotka ovat luottaneet osaamiseeni ja antaneet vapauden yhdistää sujuvasti työn ja perhe-elämän; ja valovoimaisia naiskollegoita, jotka ovat toimineet minulle esikuvina ja innostajina. Lisäksi saan kiittää puolisoani, joka on jakanut kanssasi arjen ja joustanut omassa työssään, jotta minä olen vuorollani voinut toteuttaa unelmiani.

Uskon, että työelämän muuttuminen ”naismyönteisemmäksi” on hyödyttänyt meitä kaikkia. Seuraavaksi siirrymme toivottavasti rakentamaan aidosti monimuotoista työelämää, joka tarjoaa kaikille sukupuoli-identiteettiin ja elämäntilanteeseen katsomatta mahdollisuuden menestyä. Ja kymmenen vuoden kuluttua voimme todeta, että onpas työelämä parantunut huomattavasti sitten 2020-luvun.

Milla Uusi-Pietilä

Sustainability & Communications Director