Joonas Pakkanen   |   23.02.2021

Asiakas on sinun valmentajasi − hyödynnä palaute ja data tehokkaasti

Bisnesjohtajat ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuneita digitaalisista ratkaisuista, joiden avulla voi ennustaa ja automatisoida asiakaskohtaamisia koko palveluketjussa. Moni yritys hyödyntääkin analytiikkaa asiakaskohtaamisten kehittämisessä ja ostopäätösten synnyttämisessä ennakoimalla ja jopa manipuloimalla asiakkaan käyttäytymistä.

Toimintaa kehitetään ketterin menetelmin. Sekä asiakas että oma henkilöstö ovat mukana palvelun jatkuvassa tuotekehityksessä. Palauteen avulla tehdään muutoksia ja saavutetaan win-win-tilanne, jossa asiakkaan tarpeet on täytetty ja yrityksen palvelu kehittyy jatkuvasti.

Palautteen muuttaminen yhteiseksi hyödyksi onkin erittäin tärkeää, kun bisnesjohto osallistaa asiakkaan ja henkilöstön kehittämään yhdessä yritystä ja tuotteita. Asiakkaat odottavat yrityksiltä yhä enemmän läpinäkyvyyttä.

Moni yritys onkin integroinut tietotyöläisten sovelluksia liiketoimintajärjestelmiin. Näin ratkaistaan teknologian puutteisiin liittyviä ongelmia, kuten empatiaa ja luovuutta. Esimerkiksi Fujitsun kumppanit SAP ja Microsoft ovat integroineet ratkaisunsa yhteen tämän tarpeen täyttämiseksi. Sujuva asiointi varmistetaan tuomalla asiantuntijat tarpeen tullen asiakkaan saataville.

Kehitysvelkaa tiimityössä ja digitaidoissa

Henkilöstö oppii uutta yhä useammin asiakaspalautteen kautta, kunhan bisnesjohto osaa kanavoida palautteen toimenpiteiksi. Palautteiden käsittelyn yhteydessä on luonnollista myös innovoida uusia ratkaisuja ja sen myötä tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua.

Yritykseltä ja sen johdolta vaaditaankin jatkuvan oppimisen kulttuuria, eli investointeja ja ahkeruutta kehittää itseään jatkuvasti. Pitää pyrkiä olemaan paras nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, koska häiriötekijöitä on paljon ja toimintamallit vaativat jatkuvaa päivittämistä.

Oppivan organisaation konsepti kiinnostaa modernia bisnesjohtajaa. Monet asiakkaamme hyödyntävät analytiikka- ja raportointiratkaisuja, kun ne kehittävät organisaationsa toimintamalleja ja kulttuuria. Nyt myös tiimi- ja projektityöt ovat siirtyneet digitaalisiin ratkaisuihin, jolloin olemme kaikki tutustuneet moniin uusiin toiminnallisuuksiin. Samalla olemme saaneet esimakua mahdollisuudesta hyödyntää digitaalisia ratkaisuja entistä tehokkaammin.

Yrityksen toimintamalleissa on syntynyt kehitysvelkaa, kun investoinnit ovat painottuneet liiketoimintajärjestelmiin. Investointitarpeita olisi kuitenkin tiimi- ja projektityössä, henkilöstön digityötaidoissa ja itseohjautuvuudessa. Nyt näihin tarpeisiin on herätty ja etenkin tietotyöntekijän tuottavuus on ajankohtainen aihe modernin bisnesjohtajan silmissä.

Hyvä bisnesjohtaja, haluamme auttaa sinua luomaan modernin ympäristön, jossa yrityksesi henkilöstö voi keskittyä arvoa tuottaviin tehtäviinsä sekä työskennellä omalla tavallaan ajasta ja sijainnista riippumatta. Samalla he voivat menestyä ja saavuttaa tavoitteensa. Tämä on teille vahva kilpailuetu: Hyvinvoiva yritys vetää puoleensa ja sitouttaa parhaat osaajat.

Jos kaipaat tukea ja neuvoja, ota yhteyttä!

Joonas Pakkanen

Product Manager

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux