Milla Uusi-Pietilä   |   27.10.2020

Miten kannustaisin tytärtäni teknologia-alalle?

Tyttäreni aikoo ryhtyä isona tubettajaksi. Viisivuotias poikani taas aikoo isänsä jalanjäljissä insinööriksi, tai ehkä sittenkin dinosaurustutkijaksi.

Teknologia-alalla työskentelevänä naisena ja äitinä olen miettinyt, miten voisin kannustaa perheemme kahta viidesluokkalaista tyttöä alalle. Naiset ovat edelleen vähemmistössä teknologia-alalla Suomessa: vain noin viidennes alan työntekijöistä on naisia, samoin tekniikan alan opiskelijoista.

Koulussa tytöt menestyvät tutkimusten mukaan hyvin matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, mutta alan jatko-opinnot eivät innosta. Joidenkin tutkimusten mukaan tyttöjen kiinnostus tekniikkaa kohtaa lopahtaa jo yläkouluiässä.

Syinä on arveltu olevan tiedon ja käytännön kokemuksen puute: tytöt eivät tiedä, mihin kaikkeen teknologiaa voi käyttää ja minkälaisia työtehtäviä teknologia-ala tarjoaa. Myös positiivisia esikuvia tarvittaisiin enemmän ja tärkeintä onkin näyttää itse mallia.

Tyttäreni on ylpeä minusta, kun osaan neuvoa häntä powerpoint-esityksen teossa ja 3D-piirtämisessä. Ja minusta tuli suorastaan paikallinen julkkis, kun kävin pitämässä hänen luokalleen oppitunnin kyberturvallisuudesta. Jokainen teknologia-alalla työskentelevä nainen voi toimia esikuvana.

Listasin viisi hyvää syytä hakeutua it-alalle:

 1. Teknologian avulla voi muuttaa maailmaa. Uudet tavat hyödyntää teknologiaa ja vaikkapa tekoälyä ovat kriittisiä, kun etsitään ratkaisuja aikamme ongelmiin ilmastonmuutoksesta nuorten syrjäytymiseen. Teknologia-alalla pääsee konkreettisesti vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme tulevaisuudessa.
  .
 2. Teknologia-ala on luova ala. Uusien teknologia-ratkaisujen innovointi jos mikä vaatii kykyä luoda jotain täysin uutta ja ennennäkemätöntä. Mielikuvitusta tarvitaan myös silloin, kun mietitään mihin kaikkeen teknologiaa voi käyttää. Mieti, missä kaikessa vaikkapa tekoälyä tai virtuaalitodellisuutta voisi hyödyntää – mahdollisuudet ovat rajattomat.
  .
 3. Teknologia-alalla voi kehittää osaamistaan. Teknologian jatkuva edistyminen vaatii alan työntekijöiltä kykyä oppia uutta ja sopeutua muutoksiin myös omassa työnkuvassa. Emme osaa vielä edes kuvitella, minkälaisia tehtäviä ala tulevaisuudessa tarjoaa. Jos et vielä tiedä, mitä haluat tehdä loppuelämäsi, teknologia-ala on varma valinta.
  .
 4. Teknologia-alalla on hyviä työpaikkoja. Monet alan yritykset ovat haluttuja työnantajia, ja monia pidetään paremman työelämän edelläkävijöinä. Työ ei yleensä ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan, ja kulttuuriin kuuluu yksilön tarpeiden ja erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen. Tätä olen itse suuresti arvostanut hektisen lapsiperhearjen keskellä.
  .
 5. Teknologia-alojen palkkataso on keskimääräistä korkeampi. Tilastokeskuksen mukaan ICT-alalla mediaanipalkka oli 4 178 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Yksityisen sektorin mediaaniansio samana vuonna oli 3350 euroa ja kuntasektorin 2 910 euroa. ICT-ala tarjoaa myös naisille mahdollisuuksia päästä keskimääräistä paremmille ansioille.

On hyvä muistaa, että maailmaa mullistavien innovaatioiden luomiseen tarvitaan eri alojen osaajia – ei vain insinöörejä vaan myös itseni kaltaisia yhteiskuntatieteilijöitä tunnistamaan yhteiskunnallisia tarpeita, humanisteja ymmärtämään ihmismieltä tai vaikka ympäristöasiantuntijoita soveltamaan teknologiaa ympäristöongelmien ratkaisemiseen, muutamia mainitakseni.

Minulle on kuitenkin tärkeintä, että lapset löytävät omat juttunsa ja saavat tehdä työkseen sitä, mistä nauttivat. Äitinä haluan näyttää heille, mikä kaikki on mahdollista sukupuoleen katsomatta. Ja hei, tubettajan työssä vasta teknologiaa tarvitaankin!

Milla Uusi-Pietilä

Sustainability & Communications Director