Militsa Luomajoki   |   24.06.2020

Tarina kolmesta ISOsta standardista

Olipa kerran kaukaisessa maassa 60. leveyspiirin pohjoispuolella Yritys ja tämän kolme ISOa standardia. Standardit kilvoittelivat tuon tuosta siitä, mikä niistä oli paras ja uljain.

- Minä voin pelastaa biodiversiteetin! uhosi Nelitoistatonninen.
- Mutta minä varmistan meidän Yrityksen aseman markkinoilla nyt ja ikuisesti, Ysitonninen puolustautui.
- Minä pidän kaikki turvassa! kailotti Kakskytseiskatonninen.

Koska tällaisessa hälyssä ei pystynyt kukaan edes etäkonttorissa työskentelemään, päätettiin järjestää kilpailu. Jokainen standardi saisi numerojärjestyksessä todistaa Yritykselle miksi juuri sen kuuluisi ottaa kolmikossa johtava rooli. Kilpailu järjestettiinkin heti seuraavalla kvartaalilla. Voittaja julistettaisiin johtoryhmän äänestyksen jälkeen.

9001: Laatu vimpan päälle

Ensimmäisenä matkaan lähti Ysitonninen. Se skypetti satunnaisotannalla valittujen johtoryhmän jäsenten, esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa kertoen omasta erinomaisuudestaan. Se perusteli asemaansa sillä, ettei Yritys voisi uskottavasti toimia markkinoilla ilman dokumentoitua laatupolitiikkaa, eikä oikeastaan mikään Yrityksen prosessi tuottaisi asiakasarvoa ilman Ysitonnisen vyönsoljessa kiiltelevää Demingin ympyrää.

Koska Ysitonnisen tarkoitus on varmistaa, että kaikki Yrityksen liiketoimintayksiköt ja tukitoiminnot on viilattu vimpan päälle vastaamaan laatuvaatimuksiin, sen kuuluisi johtaa muita standardeja. Kaikki nyökkäilivät ja myötäilivät Ysitonnista, olihan se oikeassa. Ysitonninen oli varma voitostaan.

14001: Riskimatriisi ympäristöaspekteilla

Seuraavana kierrokselle lähti Nelitoistatonninen. Se pisti pystyyn työpajan ja kutsui kaikki Yrityksen ympäristöaspektien silmäätekevät paikalle. Pohjustuksessaan se kertoi, että toki silläkin on oma Deming, mutta nyt olisi tärkeä löytää kestävä ratkaisu Yrityksen olemassaoloa ja oikeastaan koko maailmaa uhkaavaan ekokatastrofiin. Silmäätekevät nyökkäilivät ja myötäilivät Nelitoistatonnista, olihan se oikeassa.

Työpajan päätteeksi todettiin, että kyllä nyt viimeistään täytyy varmistaa, että kaikessa Yrityksen tekemisessä lähtien strategiasta aina työohjeisiin asti otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja hiilidioksidikädenjälki. Päätettiin myös päivittää Riskimatriisia ympäristöaspekteilla. Moni silmäätekevä ryhtyi Gretan seuraajaksi somessa. Nelitoistatonninen oli onnensa kukkuloilla, olihan se selättänyt Ysitonnisen kuusnolla.

27001: Hyökkäykset aisoihin

Viimeisenä oli vuorossa Kakskytseiskatonninen. Se oli jo kuullut, että Ysitonnisen ja Nelitoistatonnisen lobbauksien jälkeen tunnelmat olivat riskiriitaiset. Keskijohdossa ei ollut enää ihan selvää, tavoitellaanko voittoja kvartaalitasolla vai pitkällä tähtäimellä. Nyt jos koskaan olisi Kakskytseiskatonnisen tilaisuus. Niinpä se nappasi keskijohtoa hihasta, ja selitti että kaikki sekä lyhyen että pitkän tähtäimen efortit uhkaavat valua hukkaan, jos ei se saa johtaa.

Virushyökkäykset, yritysvakoilijat ja järjestelmähaavoittuvuudet kolkuttelevat Yrityksen porteilla yötä päivää. Nämä pitää kiireesti pistää aisoihin, ettei heitetä koko mainetta menemään tietovuodon mukana. Keskijohto nyökkäili ja myötäili Kakskytseiskatonnista, olihan se oikeassa. Päätettiin siltä seisomalta juurruttaa Yritykseen tietoturvaa edistävä ajatusmalli ja päivittää palomuuri. Kakskytseiskatonninen paukutteli henkseleitään, sehän oli juuri osoittanut ensisijaisuutensa.

Jokaisella standardilla on paikkansa

Johtoryhmä kuunteli standardien kertomuksia ja keräsi palautetta henkilöstökyselyllä. Informaatiotulvasta huolimatta johtoryhmäläiset olivat pyörällä päästään. Jokaisella standardilla oli oma kontekstista riippuva pointtinsa, mutta oli mahdotonta väittää, että yksi niistä olisi yli muiden. Todettiin, että parasta olisi luoda johtamisjärjestelmä, jossa jokaisella standardilla olisi paikkansa.

- Mutta kuka sellaista pystyy hallitsemaan? ihmettelivät johtoryhmän jäsenet ja katselivat vuoroin toisiaan, muistiinpanojaan ja kengänkärkiään. Puheenjohtaja, joka oli visuaalis-kinesteettistä tyyppiä, oli kuunnellessaan ja ratkaisua pohtiessaan tullut kiillottaneeksi hihallaan koko pöydän pinnan peilikirkkaaksi.

- Katsokaahan, kuvastin kertoo meille vastauksen! hän hihkaisi, ja kaikki nyökyttelivät – olihan puheenjohtaja oikeassa.

Samassa johtoryhmä ymmärsi, että johtaminen on jokaisen ISOn standardin perusta. Sen sijaan että standardit nokittelisivat toisiaan Yrityksen käytävillä ja teamseissa, on paljon hedelmällisempää antaa niille eväät toimia yhdessä rakentaen yhtä, kattavaa johtamisjärjestelmää. Näin päätettiin tehdä, ja kaikki jopa ulkoisia auditoijia myöten olivat tyytyväisiä. Yritys kukoisti. Se niitti vuodesta toiseen mainetta ja mammonaa, joista leivottiin lisää eväitä asiakkaille ja muille ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille. Kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.

Tarinan opetus on, että olipa johtamisjärjestelmä miten suppea tai laaja hyvänsä, se on tarkoituksenmukainen silloin kun se on organisaationsa näköinen. Meillä Fujitsussa on käytössä Eurooppa-tasoiset laatu-, ympäristö- ja tietoturvastandardit (ISO9001:2015, ISO14001:2015 ja ISO27001:2013). Näiden lisäksi meillä on useita maa-, asiakas- ja toimialakohtaisia sertifiointeja. Nämä kaikki ovat osa yhteistä johtamisjärjestelmäämme.

Tarinan yhteydet tosielämään ovat fiktiivisiä. Standardeja tai prosesseja ei vahingoitettu tätä tarinaa kirjoittaessa. Tarinan Yritys on sukupuolineutraali oikeushenkilö.

Militsa Luomajoki

Regional Governance Manager, Nordics